انتقاد و پیشنهادSuggestions

آئینه راست میگوید...

آئینه راست میگوید،
باید بپذیریم همه چیز را نمی‌بینیم و بخش بزرگی از ضعف‌های ما در این است که به طور کامل نتوانسته‌ایم درک کنیم خواسته‌های شما چیست و بخش دیگر مربوط به وظیفه‌ای است که انجام آن را پذیرفته‌ایم و به هر دلیل نتوانسته‌ایم در اجرای آن رضایت کامل شما را به دست آوریم.اما با تمام وجود می‌پذیریم که آنچه شما به عنوان داور بیرونی از رفتار ما و کارکرد محصولات ما دیده‌اید چیزی است که میتواند کیفیت خدمات و محصولات ما را به بالاترین سطح خود برساند. با توجه به تعداد انگشت شمار ثبت شکایت در سال‌های گذشته در صفحه ثبت شکایات سایت فرامحتوا، تصمیم گرفتیم عنوان صفحه ثبت شکایات را به انتقادات و پیشنهادات تغییر دهیم، چون بهترین رهنمودها، انتقادات و پیشنهادهای شما دوستان را در این بخش پیشتر شاد بوده‌ایم. امید داریم باز هم لطف شما شامل حال ما شود و بتوانیم در پاسخ به اعتماد شما بهترین عملکرد را داشته باشیم.

نشود دشمن من، هر که مرا نقد کند انتقادی که مرا یاری دهد سازنده است

همه ی حسن جهان نیست در احوال کسی هر که این گونه تصور بکند بازنده است

مرد نادان نپذیرد چو که عیبش گویی در گذرگاه زمان همچو گل پژمرده است

عاقل آن کس که در اصلاحِ خودش می کوشد هر زمان، عاقلِ اصلاح طلب پاینده است

دشمن از کار بدت، شاد شود، مدح کند؛ دوست از عیب تو غمگین و به دل افسرده است

هر که تعریف تو بیجا بکند، دشمن توست هر که دل بسته به تعریف و ثنا درمانده است

نیست انسانی که عاری بُود از عیب و خطا مگر انسانی که از دام هَوس دل کنده است

دل عٌمرانی شود شاد اگر نقد شود انتقادی که مرا یاری دهد سازنده است

شعر: عدنان عمرانی فر

سوالی دارید؟
کارشناسان ما آماده پاسخگویی به شما هستند😊